Apurahat


K. J. Ståhlbergin säätiö tukee tieteellistä tutkimus-, julkaisu- ja luentotoimintaa, joka liittyy Ståhlbergin elämäntyöhön, hänen aatemaailmaansa tai hänen edustamaansa tieteenalaan.

Säätiö jakaa vuosittain apurahoja. Vapaamuotoiset anomukset voi toimittaa
joulukuun 31. päivään mennessä säätiön asiamiehelle, jolta saa tarvittaessa myös asiaa liittyviä lisätietoja. Säätiö hallitus käsittelee apuraha-anomukset vuosittain touko-kesäkuussa.